Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  Narzędzia TQM
 

W filozofii TQM kluczowe znaczenie odgrywa ciągłe identyfikowanie możliwości doskonalenia organizacji we wszystkich aspektach jej działania. Wymaga to zaangażowania pracowników z różnych poziomów w organizacji. Skutecznym sposobem wyzwalania inicjatywy i zaangażowania pracowników jest praca zespołowa i stosowanie narzędzi zarządzania jakością. Narzędzia zarządzania jakością służą do zbierania i przetwarzania informacji, analiz, nadzorowania procesu oraz wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w przebiegach procesów. Tworzą dwie grupy pod nazwą „7 tradycyjnych” i „7 nowych” narzędzi zarządzania jakością.

7 tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością

Zestaw 7 tradycyjnych narzędzi został opracowany w Japonii w latach 60-tych i składa się z następujących narzędzi:

 • Arkusz zbierania danych

 • Diagram Ishikawy

 • Wykres Pareto-Lorenza

 • Histogram

 • Diagram korelacji

 • Stratyfikacja

 • Karty kontrolne

Narzędzia te mogą być stosowane samodzielnie. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością opierają się na statystyce matematycznej i mają szerokie zastosowanie tam gdzie jest możliwe zebranie dużej ilości danych umożliwiających ich analizę.

7 nowych narzędzi zarządzania jakością

Pod koniec lat 70-tych w Japonii opracowano 7 nowych narzędzi zarządzania jakością, na które składa się:

 • Diagram pokrewieństwa

 • Diagram relacji

 • Wykres drzewa

 • Diagram macierzowy

 • Diagram strzałkowy

 • Macierzowa analiza danych

Większość narządzi wymaga pracy zespołowej. Wszystkie narzędzia służą do zdefiniowania problemu, znalezienia sposobu jego rozwiązania i zaplanowania działań doskonalących w procesie zarządzania jakością.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=