Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  Normy ISO
 
 
Normy ISO serii 9000:2000ISO 9000 jest międzynarodową normą odnoszącą się do systemów jakości. Stanowią one podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Nie są one specyficznie skierowane na bezpieczeństwo, lecz szeroką pojętą jakość. Przyjęcie i wdrożenie jednego z modeli norm ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia przez zakład swoich własnych wysokich standardów jakościowych i zapewnienie stałego utrzymywania ich pełnej powtarzalności. Aby spełnić wymagania norm ISO 9000 należy precyzyjnie opisać i udokumentować przebieg procesu produkcyjnego począwszy od przyjęcia surowców, poprzez cały cykl produkcyjny, aż do etapów pakowania, magazynowania i dystrybucji.ISO 9000:2000
Systemy zarzązania jakocią. Podstawy i
terminologia
– opisuje podstawy systemu zarzdzania jakocią
– definiuje terminy

• ISO 9001:2000
Systemy zarzązania jakocią. Wymagania
– zawiera wymagania dla systemu zarzdzania jakoci
– stosowana dla celów kontraktowych i certyfikacji

• ISO 9004:2000
Systemy zarządzania jakocią.
Wytyczne doskonalenia funkcjonowania
– zharmonizowana z ISO 9001
– zawiera wytyczne do doskonalenia systemu
– formularz samooceny
– nie służy do celów certyfikacji


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=