Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  ISO 9001
 
Norma
ISO 9001:2000


są międzynarodowymi standardami opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organisation for Standarisation), poświęconymi systemowi zapewnienia jakości. Oznacza to, że wszystkie działania mające wpływ na jakość powinny być zaplanowane, systematyczne, udokumentowane i nadzorowane, a organizacja powinna dostarczyć dowodów, że wszystko odbywa się zgodnie z wymaganiami opisanymi w normie oraz z wymaganiami klientów.
Norma ISO 9001:2000 stanowi podstawę do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością.


Podstawowe założenia

Norma ISO 9001:2000 ma ogólny i uniwersalny charakter. Nie odnosi się do żadnej konkretnej branży czy specjalności ani do żadnego konkretnego produktu czy usługi. Jest stosowana przez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, przez organizacje nastawione na zysk, ale także przez organizacje typu non-profit (np. urzędy administracji publicznej, agencje, szpitale, uczelnie). Podstawą systemu zarządzania jakością według normy IS0 9001:2000 jest orientacja na procesy.

                                             Korzyści

Międzynarodowa norma ISO 9001:2000 ułatwia każdej organizacji wprowadzenie elementów skutecznego zarządzania jakością – samodzielnie lub jako element zintegrowanego systemu zarządzania organizacją.

System jakości pomaga organizacjom z sektora administracji publicznej efektywną pracę i spełnienie oczekiwań obywateli i partnerów instytucjonalnych, a z sektora biznesu wzrost wiarygodności oraz rozwój i sukces rynkowy.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2000 poprawia prestiż organizacji na rynku krajowym i międzynarodowym, umożliwia spełnienie wymagań klientów i wymogów regulacyjnych administracji rządowej i samorządowej, tworzy pozytywny wizerunek w oczach klientów, obywateli.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=