Jakość, Zarządzanie Jakością, Normy ISO, HACCP
  Korzyści GMP/GHP
 
Dlaczego warto stosować zasady GMP i GHP?

Czym są zasady GMP i GHP i jaki jest ich związek z systemem HACCP?

Uzyskanie odpowiedniego poziomu jakości żywności, w tym również bezpieczeństwa żywnościowego, w przedsiębiorstwach jest możliwe dzięki wdrożeniu systemów zarządzania jakością. Takim systemem jest HACCP, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, tak by nie stanowiła ona zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów. Gwarancją wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania jakością w zakładzie jest opracowanie i wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice - GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP).

Zasady GMP i GHP

GMP- Dobra Praktyka Produkcyjna zgodnie z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia to działania, które musisz podjąć, i warunki, które musisz spełniać i kontrolować na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GHP -
Dobra Praktyka Higieniczna jest określona w ustawie jako działania, które musisz podjąć, i warunki, które musisz spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Czy wiesz, że...
Wdrożenie zasad GMP i GHP jest warunkiem wstępnym do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000. Wymienione systemy można określić jako zintegrowany system działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przetwarzaniu lub produkcji żywności i produktów farmaceutycznych.

Po co wdrażać system HACCP, jeśli w zakładzie funkcjonują zasady GMP i GHP?
Wdrożenie zasad GMP i GHP nie wystarcza do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Są to bowiem programy warunków wstępnych dla wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP. Zastosowanie w Twoim zakładzie zasad GMP/GHP może okazać się kluczowym czynnikiem sukcesu dla prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP w przyszłości. 
 
Jakie są korzyści wdrożenia zasad GMP i GHP?

  • produkcja zdrowej żywności, a więc wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych;
  • zdrowy, zadowolony konsument = konsument, który ponownie skorzysta z produktów zakładu, i w dodatku zarekomenduje Twoją firmę innym;
  • prewencja;
  • zmniejszenie częstotliwości prowadzenia kontroli przez organy urzędowej kontroli żywności – firma, która wdroży zasady GMP/GHP i system HACCP jest zakładem o niskim poziomie ryzyka;
  • w konsekwencji obniżenie kosztów produkcji, ubezpieczeń i postępowań prawnych;
  • zmniejszenie poziomu reklamacji, lepszy wizerunek firmy - firmy przyjaznej dla klienta;
  • wzrost świadomości zdrowotnej personelu, a wraz z nim wzrost odpowiedzialności za klienta = zmniejszenie ryzyka związanego z działalnością zakładu czego konsekwencją jest wzrost wyników finansowych.
Pamiętaj, że uzyskanie tych korzyści wiąże się z dużymi nakładami zarówno finansowymi, jak i czasowymi, na restrukturyzację oraz modernizację zakładów i technologii. Warto jednak ponieść te koszty, jeśli Twoim zamiarem jest rozwój i stałe doskonalenie przedsiębiorstwa. Zakładowy program warunków wstępnych GMP/GHP
Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=